Exekútori

JUDr. Jaroslav Kabáč ml. - súdny exekútor

Exekútorský úrad Tvrdošín, - vymáhanie pohľadávok

OTVORENÉ (Zavírá 11:00)

JUDr. Jaroslav Kabáč

Vykonávame exekučnú činnosť.

OTVORENÉ (Zavírá 11:00)