Vymáhanie pohľadávok • okr. Ružomberok a okolie

BOMA agency s. r. o.

Zabezpečenie ubytovania, stravovania, osvetlenia, ozvučenia, hostesing. Organizácia firemných podujatí. Vymáhanie a inkaso pohľadávok.

58 kmPovažská Bystrica, SNP 1459/83
Claims Collection, s.r.o.

Claims Collection, s.r.o.

Spoločnosť Claims Collection, s.r.o., poskytuje komplexné služby súvisiace s vymáhaním všetkých druhov pohľadávok bez ohľadu na ich výšku, pričom nie je relevantné, aký subjekt reprezentuje stranu veriteľa alebo dlžníka. Úspešne pracujeme s pohľadávkami …

OTVORENÉ (nonstop)

JUDr. Ján Vajda, advokát

Poskytujem právne a advokátske služby pre občanov, živnostníkov, mestá, obce a obchodné spoločnosti. Vymáham pohľadávky, spisujem zmluvy a právne podania na súdy.

Advokátní kancelář Mgr. Jan Skotnica

Moderní a dynamicky se rozvíjející advokátní kancelář, jejímž hlavním cílem je chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy svých klientů. Právní služby jsou poskytovány s důrazem na vysokou odbornost poskytovaných služeb s individuálním přístupem k potřebám …

ZATVORENÉ (Otvára v 08:00)

INTER-IVCO s. r. o.

Nabízíme účinné a rychlé vymáhání pohledávek a jejich správu, udržení hodnoty pohledávek po celou dobu vymáhání a správy do vyřízení, profesionální servis vymáhání pohledávek od A do Z.

5755 kmČeská republika, Frýdek-Místek
B4B INKASSO s.r.o.

B4B INKASSO s.r.o.

Vymáhání, inkaso a management pohledávek, soudní a exekuční inkaso.

Mgr. Jolanta Tarabová

Překlady a tlumočení z a do polštiny. Soudní ověření. Řešení pohledávek v Polsku ve spolupráci s polskou advokátní kanceláří. Zakládání společností v Polsku.

Daniel Vardžák

Pohledávky,investice,majetkové vyrovnání

JUDr. Marek Kříž Ph.D., advokát

Poskytuji právní služby zejména v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního a trestního. Dále nabízím sepisování všech druhů smluv a žalob, zastupování před státními orgány a soudy všech stupňů, ověřování podpisů, zajišťování úschovy peněžních …

106 kmČeská republika Karviná - Fryštát, Masarykovo nám. 91/28 + pobočka

Vymáhanie pohľadávok Žilinský kraj (28 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/zilinsk …

Katalóg Služby a remeslá Financie a bankové služby Pohľadávky a likvidačné služby Vymáhanie pohľadávok. Všetky lokality. (4) Martin (3) Námestovo (1) Ružomberok (2) Tvrdošín (1) Žilina (17) 1 - 25 z celkom 28 výsledkov Zoradiť podľa:

DAVAR | Odkup pohľadávok

www.davar.sk/odkup-pohladavok

Vymáhanie a odkup pohľadávok. Odkúpime vaše pohľadávky. INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV . Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť DAVAR, s. r. o., so sídlom: Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 038 442, DIČ: 2023186110, IČ DPH: SK2023186110, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I ...

JUDr. Jaromír Pavlík - súdny exekútor, Ružomberok, Nám. A. Hlinku ...

www.azet.sk/firma/665997/judr-jaromir-pavlik-sud …

Jaromír Pavlík - súdny exekútor. 044 / 432 79 76. jaromir.pavlik@ske.sk. JUDr. Jaromír Pavlík - súdny exekútor. Nám. A. Hlinku 54. 034 01 Ružomberok. Kontaktovať e-mailom. Exekučná činnosť - vymáhanie pohľadávok, dražby hnuteľných a nehnuteľných vecí.

Vymáhanie pohľadávok (339 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/2

Inkaso a vymáhanie pohľadávok, poradenstvo a právne služby, školenia zamestnancov, manažment pohľadávok. Odkúpenie a poistenie pohľadávok, faktoring. ... 034 01 Ružomberok Kontakty. JUDr. Jaroslav Kabáč - súdny exekútor Pridať hodnotenie. Súdny exekútor. Vymáhanie pohľadávok, vykonávanie exekúcií, dražby.

Právnici, právne služby Ružomberok (51 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/pravnici-pravne-sluzby/ruzom …

Všetky lokality. Slovensko Žilinský kraj Právnici, právne služby - Ružomberok. 1 - 25 z celkom 51 výsledkov Zoradiť podľa: JUDr. Dagmar Bradiak Mihoková - advokát. Pridať hodnotenie. Právne poradenstvo. Advokátske služby - občianskoprávne zmluvy, kúpne zmluvy, zmluvy o prevode nehnuteľností. Pracovné právo.

Vymáhanie pohľadávok | PATRIOT GROUP

www.patriotgroup.eu

Spoločnosť PATRIOT GROUP. Spoločnosť Patriot sme založili 1.2.2006, ako firmu zameranú na vymáhanie pohľadávok a na ochranu osôb a majetku. Spolupracovali sme s viacerými spoločnosťami a dosiahli sme v týchto oblastiach nemalé úspechy na území celého Slovenska. Komplexnosť našich aktivít vyústila v roku 2010 do vzniku ...

Vymáhanie Pohľadávok | Mimosúdne a Súdne Vymáhanie Dlhov

www.vymahanie-dlhov.sk

Pri vymáhaní pohľadávok je možné dohodnúť dve možnosti odmeny za vymáhanie: 1/ Odmena sa počíta na základe úspechu v konaní, a to dohodnutým % z vymoženého dlhu. 2/ Odmena sa počíta podľa vykonaných úkonov právnej pomoci v konaní, to znamená, že odmenou nie je podiel z vymoženej sumy (klient dostane v prípade ...

KORREKT, s.r.o. vymáhanie pohľadávok

www.korrektsro.sk

Máme viac skúsenosti, lebo nerobíme nič iné, ako vymáhanie pohľadávok. Vy máte svoj predmet podnikania, my tiež. Navyše odovzdanie pohľadávky je dôležitý psychologický moment, dokážeme s dlžníkom rokovať konkrétnejšie a rýchlejšie. ... Zaistenie pohľadávok dohodou o splátkovom kalendári, dohodou o uznaní záväzku ...

Vymáhanie pohľadávok / dlhov s vysokou úspešnosťou | Slovensko | Česko

www.privatdebt.sk

Vymáhanie pohľadávok s individuálnym prístupom. Viac ako 10 rokov pomáhame podnikateľom ale aj fyzickým osobám vymáhať pohľadávky s vysokou úspešnosťou. Vymáhame mimosúdne i súdne a ponúkame aj služby, ktoré pomáhajú predísť samotnému vzniku pohľadávky. 0 %. úspešnosť do 30 dní.

Vymáhanie pohľadávok postup a odporúčania | KADUC & PARTNERS

www.kaduc.sk/sk/vymahanie-pohladavok-postup

platobný rozkaz, súdne konanie, vymáhanie dlhov, vymáhanie pohľadávok. Z obchodnoprávnych, ale aj občianskoprávnych vzťahov vznikajú rôzne pohľadávky a záväzky – napríklad neuhradením odplaty, nedodržaním zmluvnej povinnosti, ktorá je sankcionovateľná (zmluvná pokuta), …. Vymáhanie pohľadávok – postup a ...

Zastrašovanie, vydieranie či nepravdivé informácie pri vymáhaní pohľadávok

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/vymahanie …

Zastrašovanie, vydieranie či nepravdivé informácie pri vymáhaní pohľadávok. Na čo by mal veriteľ myslieť pri spisovaní výzvy na zaplatenie vymáhanej pohľadávky a aké sú možnosti obrany proti neprimeranému nátlaku z pozície dlžníka. Často sa stáva, že veriteľ pri snahe vymôcť nezaplatenú pohľadávku upozorňuje na ...

EUR-Lex - 32014R0655 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT

o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach. EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 81 ods. 2 písm. a), e) a f), ...

Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka - Ficek.sk

ficek.sk/vymahanie-pohladavok-dlhov.html

Vymáhanie pohľadávok - odmena advokáta. Odmena pri vymáhaní pohľadávok je určená podielom z vymoženej sumy, to znamená, že v prípade neúspechu odmenu klient neplatí. Odmenu je možné dohodnúť aj formou tzv. tarifnej odmeny, t.j. podľa počtu skutočne vykonaných úkonov vo veci. Výška odmeny závisí v tomto prípade od ...

[2023] Premlčanie pôžičky | Právna Poradňa - Ficek.sk

ficek.sk/premlcanie-pozicky-18425

Podotázka: Premlčanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok) Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ... OS Ružomberok. Ak návrh podaný nebol a od splatnosti neuhradenej pohľadávky uplynuli viac ako 3 roky, potom nič neuhradzujte. Z dôvodu právnej istoty kontaktujte advokáta, aby pozrel Vaše doklady, vrátane výzvy. ...

PATRIOT GROUP s.r.o. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok.

www.facebook.com/patriotgroup.eu

PATRIOT GROUP s.r.o. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok., Trencin, Slovakia. 3,004 likes · 56 were here. Dnes Vám dokážeme poradiť pri posudzovaní miery rizika Vašich pohľadávok, upozorniť Vás na

[2023] Vymáhanie pohľadávok postup | Právna Poradňa - Ficek.sk

ficek.sk/vymahanie-pohladavok-postup-6292

Vymáhanie pohľadávok - postup (ak pohľadávku vymáha za Vás advokát) Najvhodnejšie riešenie je zvoliť si na zastupovanie advokáta (odborníka). Neodporúčam zvoliť si na vymáhanie pohľadávky vymáhačskú firmu, ktorá nespolupracuje s advokátskou kanceláriou), pretože nielenže môžete prísť o svoju pohľadávku ...

Advokáti, advokátske kancelárie (4631 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/advokati-advokatske-kancelar …

Advokátska kancelária - právne služby pre občanov, firmy, vymáhanie pohľadávok, občianske právo, obchodné právo. Advokátska kancelária JUDr. Ivan Vanko. Právna a poradenská pomoc v oblasti trestného a správneho práva pre fyzické a právnické osoby, štátne a samosprávne orgány, účasť na súdnych pojednávaniach.

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/postup-pr …

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky. Na čo má nárok podnikateľ ako veriteľ, ktorému nebola uhradená pohľadávka, aké sú náklady súdneho konania, aké sú možné riziká spojené s vymáhaním pohľadávky na súde a kedy nemá vymáhanie pohľadávok zvyčajne zmysel.

Vymáhanie pohľadávok - advokát | Sidor a partneri - VSadvokat

www.vsadvokat.sk/vymahanie-pohladavok

7. Rýchlosť konania. Pri vymáhaní pohľadávok postupujeme vždy čo najrýchlejšie tak, aby sa veriteľ čo najskôr dostal k svojim peniazom. V konaniach na súdoch, ktoré trvajú pridlho, pravidelne zasielame urgencie na urýchlenie riešenia veci. 2. Mimosúdne, súdne a exekučné vymáhanie. Vymáhanie pohľadávky zabezpečujeme ...

Vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML

Vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Smernica 2010/24/EÚ na podporu vzájomnej pomoci medzi krajinami EÚ pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení. AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?