Vymáhanie pohľadávok

BOMA agency s. r. o.

Zabezpečenie ubytovania, stravovania, osvetlenia, ozvučenia, hostesing. Organizácia firemných podujatí. Vymáhanie a inkaso pohľadávok.

58 kmPovažská Bystrica, SNP 1459/83
Claims Collection, s.r.o.

Claims Collection, s.r.o.

Spoločnosť Claims Collection, s.r.o., poskytuje komplexné služby súvisiace s vymáhaním všetkých druhov pohľadávok bez ohľadu na ich výšku, pričom nie je relevantné, aký subjekt reprezentuje stranu veriteľa alebo dlžníka. Úspešne pracujeme s pohľadávkami ...

OTVORENÉ (nonstop)

JUDr. Ján Vajda, advokát

Poskytujem právne a advokátske služby pre občanov, živnostníkov, mestá, obce a obchodné spoločnosti. Vymáham pohľadávky, spisujem zmluvy a právne podania na súdy.

Advokátní kancelář Mgr. Jan Skotnica

Moderní a dynamicky se rozvíjející advokátní kancelář, jejímž hlavním cílem je chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy svých klientů. Právní služby jsou poskytovány s důrazem na vysokou odbornost poskytovaných služeb s individuálním přístupem k potřebám …

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 08:00)

INTER-IVCO s. r. o.

Nabízíme účinné a rychlé vymáhání pohledávek a jejich správu, udržení hodnoty pohledávek po celou dobu vymáhání a správy do vyřízení, profesionální servis vymáhání pohledávek od A do Z.

5755 kmČeská republika, Frýdek-Místek
B4B INKASSO s.r.o.

B4B INKASSO s.r.o.

Vymáhání, inkaso a management pohledávek, soudní a exekuční inkaso.

Mgr. Jolanta Tarabová

Překlady a tlumočení z a do polštiny. Soudní ověření. Řešení pohledávek v Polsku ve spolupráci s polskou advokátní kanceláří. Zakládání společností v Polsku.

Daniel Vardžák

Pohledávky,investice,majetkové vyrovnání

JUDr. Marek Kříž Ph.D., advokát

Poskytuji právní služby zejména v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního a trestního. Dále nabízím sepisování všech druhů smluv a žalob, zastupování před státními orgány a soudy všech stupňů, ověřování podpisů, zajišťování úschovy peněžních ...

106 kmČeská republika Karviná - Fryštát, Masarykovo nám. 91/28 +

Vymáhanie pohľadávok Žilinský kraj (28 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/zilinsk …

Katalóg Služby a remeslá Financie a bankové služby Pohľadávky a likvidačné služby Vymáhanie pohľadávok. Všetky lokality. (4) Martin (3) Námestovo (1) Ružomberok (2) Tvrdošín (1) Žilina (17) 1 - 25 z celkom 28 výsledkov Zoradiť podľa:

DAVAR | Odkup pohľadávok

www.davar.sk/odkup-pohladavok

Vymáhanie a odkup pohľadávok. Odkúpime vaše pohľadávky. INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV . Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť DAVAR, s. r. o., so sídlom: Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 038 442, DIČ: 2023186110, IČ DPH: SK2023186110, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I ...

JUDr. Jaromír Pavlík - súdny exekútor, Ružomberok, Nám. A. Hlinku ...

www.azet.sk/firma/665997/judr-jaromir-pavlik-sud …

Jaromír Pavlík - súdny exekútor. 044 / 432 79 76. jaromir.pavlik@ske.sk. JUDr. Jaromír Pavlík - súdny exekútor. Nám. A. Hlinku 54. 034 01 Ružomberok. Kontaktovať e-mailom. Exekučná činnosť - vymáhanie pohľadávok, dražby hnuteľných a nehnuteľných vecí.

Vymáhanie pohľadávok (339 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/2/

Inkaso a vymáhanie pohľadávok, poradenstvo a právne služby, školenia zamestnancov, manažment pohľadávok. Odkúpenie a poistenie pohľadávok, faktoring. ... 034 01 Ružomberok Kontakty. JUDr. Jaroslav Kabáč - súdny exekútor Pridať hodnotenie. Súdny exekútor. Vymáhanie pohľadávok, vykonávanie exekúcií, dražby.

Právnici, právne služby Ružomberok (51 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/pravnici-pravne-sluzby/ruzom …

Všetky lokality. Slovensko Žilinský kraj Právnici, právne služby - Ružomberok. 1 - 25 z celkom 51 výsledkov Zoradiť podľa: JUDr. Dagmar Bradiak Mihoková - advokát. Pridať hodnotenie. Právne poradenstvo. Advokátske služby - občianskoprávne zmluvy, kúpne zmluvy, zmluvy o prevode nehnuteľností. Pracovné právo.

Vymáhanie pohľadávok | PATRIOT GROUP

www.patriotgroup.eu/

Spoločnosť PATRIOT GROUP. Spoločnosť Patriot sme založili 1.2.2006, ako firmu zameranú na vymáhanie pohľadávok a na ochranu osôb a majetku. Spolupracovali sme s viacerými spoločnosťami a dosiahli sme v týchto oblastiach nemalé úspechy na území celého Slovenska. Komplexnosť našich aktivít vyústila v roku 2010 do vzniku ...

Vymáhanie Pohľadávok | Mimosúdne a Súdne Vymáhanie Dlhov

www.vymahanie-dlhov.sk/

Pri vymáhaní pohľadávok je možné dohodnúť dve možnosti odmeny za vymáhanie: 1/ Odmena sa počíta na základe úspechu v konaní, a to dohodnutým % z vymoženého dlhu. 2/ Odmena sa počíta podľa vykonaných úkonov právnej pomoci v konaní, to znamená, že odmenou nie je podiel z vymoženej sumy (klient dostane v prípade ...

KORREKT, s.r.o. vymáhanie pohľadávok

www.korrektsro.sk/

Máme viac skúsenosti, lebo nerobíme nič iné, ako vymáhanie pohľadávok. Vy máte svoj predmet podnikania, my tiež. Navyše odovzdanie pohľadávky je dôležitý psychologický moment, dokážeme s dlžníkom rokovať konkrétnejšie a rýchlejšie. ... Zaistenie pohľadávok dohodou o splátkovom kalendári, dohodou o uznaní záväzku ...

Vymáhanie pohľadávok / dlhov s vysokou úspešnosťou | Slovensko | Česko

www.privatdebt.sk/

Vymáhanie pohľadávok s individuálnym prístupom. Viac ako 10 rokov pomáhame podnikateľom ale aj fyzickým osobám vymáhať pohľadávky s vysokou úspešnosťou. Vymáhame mimosúdne i súdne a ponúkame aj služby, ktoré pomáhajú predísť samotnému vzniku pohľadávky. 0 %. úspešnosť do 30 dní.

Vymáhanie pohľadávok postup a odporúčania | KADUC & PARTNERS

www.kaduc.sk/sk/vymahanie-pohladavok-postup/

platobný rozkaz, súdne konanie, vymáhanie dlhov, vymáhanie pohľadávok. Z obchodnoprávnych, ale aj občianskoprávnych vzťahov vznikajú rôzne pohľadávky a záväzky – napríklad neuhradením odplaty, nedodržaním zmluvnej povinnosti, ktorá je sankcionovateľná (zmluvná pokuta), …. Vymáhanie pohľadávok – postup a ...

Zastrašovanie, vydieranie či nepravdivé informácie pri vymáhaní pohľadávok

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/vymahanie …

Zastrašovanie, vydieranie či nepravdivé informácie pri vymáhaní pohľadávok. Na čo by mal veriteľ myslieť pri spisovaní výzvy na zaplatenie vymáhanej pohľadávky a aké sú možnosti obrany proti neprimeranému nátlaku z pozície dlžníka. Často sa stáva, že veriteľ pri snahe vymôcť nezaplatenú pohľadávku upozorňuje na ...

EUR-Lex - 32014R0655 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/

o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach. EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 81 ods. 2 písm. a), e) a f), ...

Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka - Ficek.sk

ficek.sk/vymahanie-pohladavok-dlhov.html

Vymáhanie pohľadávok - odmena advokáta. Odmena pri vymáhaní pohľadávok je určená podielom z vymoženej sumy, to znamená, že v prípade neúspechu odmenu klient neplatí. Odmenu je možné dohodnúť aj formou tzv. tarifnej odmeny, t.j. podľa počtu skutočne vykonaných úkonov vo veci. Výška odmeny závisí v tomto prípade od ...

[2023] Premlčanie pôžičky | Právna Poradňa - Ficek.sk

ficek.sk/premlcanie-pozicky-18425

Podotázka: Premlčanie pôžičky (Vymáhanie pohľadávok) Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ... OS Ružomberok. Ak návrh podaný nebol a od splatnosti neuhradenej pohľadávky uplynuli viac ako 3 roky, potom nič neuhradzujte. Z dôvodu právnej istoty kontaktujte advokáta, aby pozrel Vaše doklady, vrátane výzvy. ...

PATRIOT GROUP s.r.o. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok.

www.facebook.com/patriotgroup.eu/

PATRIOT GROUP s.r.o. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok., Trencin, Slovakia. 3,004 likes · 56 were here. Dnes Vám dokážeme poradiť pri posudzovaní miery rizika Vašich pohľadávok, upozorniť Vás na

[2023] Vymáhanie pohľadávok postup | Právna Poradňa - Ficek.sk

ficek.sk/vymahanie-pohladavok-postup-6292

Vymáhanie pohľadávok - postup (ak pohľadávku vymáha za Vás advokát) Najvhodnejšie riešenie je zvoliť si na zastupovanie advokáta (odborníka). Neodporúčam zvoliť si na vymáhanie pohľadávky vymáhačskú firmu, ktorá nespolupracuje s advokátskou kanceláriou), pretože nielenže môžete prísť o svoju pohľadávku ...

Advokáti, advokátske kancelárie (4631 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/advokati-advokatske-kancelar …

Advokátska kancelária - právne služby pre občanov, firmy, vymáhanie pohľadávok, občianske právo, obchodné právo. Advokátska kancelária JUDr. Ivan Vanko. Právna a poradenská pomoc v oblasti trestného a správneho práva pre fyzické a právnické osoby, štátne a samosprávne orgány, účasť na súdnych pojednávaniach.

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/postup-pr …

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky. Na čo má nárok podnikateľ ako veriteľ, ktorému nebola uhradená pohľadávka, aké sú náklady súdneho konania, aké sú možné riziká spojené s vymáhaním pohľadávky na súde a kedy nemá vymáhanie pohľadávok zvyčajne zmysel.

Vymáhanie pohľadávok - advokát | Sidor a partneri - VSadvokat

www.vsadvokat.sk/vymahanie-pohladavok

7. Rýchlosť konania. Pri vymáhaní pohľadávok postupujeme vždy čo najrýchlejšie tak, aby sa veriteľ čo najskôr dostal k svojim peniazom. V konaniach na súdoch, ktoré trvajú pridlho, pravidelne zasielame urgencie na urýchlenie riešenia veci. 2. Mimosúdne, súdne a exekučné vymáhanie. Vymáhanie pohľadávky zabezpečujeme ...

Vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/

Vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Smernica 2010/24/EÚ na podporu vzájomnej pomoci medzi krajinami EÚ pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení. AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?