Certifikačné orgány, audity • okr. Ružomberok a okolie

Institut ocelových konstrukcí, spol. s r. o.

Institut ocelových konstrukcí, spol. s r. o.

Institut ocelových konstrukcí: technické normy pro navrhování a provádění kovových konstrukcí, certifikace způsobilosti k výrobě ocelových konstrukcí, kontrolní prohlídky ocelových konstrukcí podle ČSN 732601, výzkum a inženýrské služby pro obor …

98 kmČeská republika Frýdek-Místek - Místek, Beskydská 235
BHP CONSULT – BEZPEČNOST PRÁCE - Ing. Zbigněv Stalmach

BHP CONSULT – BEZPEČNOST PRÁCE - Ing. Zbigněv Stalmach

BHP CONSULT je poradenská a servisní firma poskytující služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci opírající se o mnoholeté zkušenosti z řízením bezpečnosti velkého podniku. Firma se zaměřuje jak na poradenské a konzultační služby v oblastech …

LandL Stroj Servis, s.r.o.

Servis riadiacich systémov NC a CNC zariadení. Komplexná starostlivosť výrobné stroje a zariadenia, vodoinštalačná údržba a údržba kúrenia v objektoch, revízie elektrických a zdvíhacích zariadení.

MARKAB spol. s r.o.

Organizovanie seminárov, vzdelávanie elektrotechnikov, revíznych technikov, tvorba a dodávky SW systémov pre elektronické vzdelávanie.

Ing. Róbert Polák - POLING

Ing. Róbert Polák - POLING

Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied, popularizácia prírodných vied. Jedná sa hlavne o oblasti (fyzika, matematika, astrofyzika, ekológia, klimatológia, ekonómia). Zavádzanie a certifikácia ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

VVUÚ, a.s.

Řešení problematiky bezpečnosti v průmyslu pro firmy, v nichž se vyskytuje nebezpečí průmyslové havárie, výbuchu či požáru, zkušebnictví, certifikace výrobků, certifikace systémů managementu, strojírenská výroba.

ZATVORENÉ (Otvára v 07:00)

Certifikační orgány certifikující osoby

www.cai.cz

Certifikace pracovníků je upravena: EA MLA (Multilaterální dohoda) – ČIA je signatářem této dohody v plném rozsahu. Garant pro certifikační orgány certifikující osoby: Ing. Milan Svoboda. 272 096 208, 724 797 770. svobodam@cai.cz. Zástupce garanta pro certifikační orgány certifikující osoby: Ing.

Európsky dvor audítorov | Osobitná správa č. 7/2017: Certifikačné orgány

beta.op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cer …

Audítori posudzovali rámec, ktorý umožňuje certifikačným orgánom formulovať svoje stanoviská v súlade s nariadeniami EÚ a medzinárodnými audítorskými štandardmi.

Certifikační audity – AUROS PB s. r. o. – Manažerské poradenství

management.auros.cz/audity/certifikacni-audity

Certifikaci provádějí na základě zvláštního oprávnění (akreditace) certifikační orgány. Vedle certifikace systémů managementu se můžete běžně setkat s certifikací výrobků a pracovníků. Nejběžnější „systémovou certifikací“ je certifikace systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2015 (dříve ISO 9001 ...

Ružomberok – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%BEomberok

Ružomberok je známý především jeho hornatým okolím, které je často vyhledávané i náročnými turisty a horolezci. Město se nachází v blízkosti Nízkých Tater, Velké Fatry a Chočských vrchů, které umožňují lehké i středně těžké túry. Součástí Ružomberka je také osada Vlkolínec, která je zapsána na seznamu ...

Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu ...

www.pefc.sk/files/documents/struktura-dokumentov …

TD SFCS 1005:2021 – Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch 4 Predhovor Dokument "Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu obhospodarovania lesov" bol vypracovaný v rámci revízneho procesu technickou komisiou PEFC Slovensko za účasti hlavných záujmových skupín.

Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce ... - PEFC

www.pefc.sk/files/documents/struktura-dokumentov …

ochranné známky a notifikovať certifikačné orgány v mene Rady PEFC. Zvyčajne sú autorizované orgány národné riadiace orgány PEFC. 3.9 Národný riadiaci orgán PEFC (PEFC NRO) Národné riadiace orgány PEFC (PEFC NRO) sú nezávislé, národné organizácie založené na vytvorenie a zavedenie systému PEFC vo svojej krajine.

Certifikácia - Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

cybercompetence.sk/certifikacia-kb

Certifikát je dokument vydaný certifikačným orgánom v súlade s ustanoveniami normy, osvedčujúci, že menovaná osoba splnila certifikačné požiadavky [ISO/IEC 17024: 2005, čl. 3.5]. Terminológia certifikácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti je prevzatá z nasledujúcich právnych predpisov a technických noriem:

Postup pri certifikácii manažérskych systémov - Kompetenčné a ...

cybercompetence.sk/postup-pri-certifikacii-manaz …

Postup pri certifikácii manažérskych systémov Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti ako certifikačný orgán vykonáva podľa ISO/IEC 17021-1:2015 naprieč celým Slovenskom certifikáciu manažérskych systémov: systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 (QMS) systém riadenia IT služieb ISO/IEC 20000-1:2018 (SMS) systém manažérstva kontinuálnej ...

Oznámení (informace) ČIA pro certifikační orgány provádějící ...

www.cai.cz/wp-content/uploads/2019/02/Ozn_CIA_CO …

Certifikační orgány, které budou žádat o akreditaci nebo o rozšíření rozsahu akreditace k certifikaci vybraných funkcí jsou povinny zapracovat alespoň tyto citované minimální požadavky na funkce do svých programů certifikace nebo, pokud tyto požadavky nesplňují, zvolit pro tyto nové funkce odlišný název ...

SCC Certifikace | TÜV SÜD Czech

www.tuvsud.com/cs-cz/cinnosti/audity-a-certifika …

PROČ ZVOLIT TÜV SÜD. V rámci TÜV SÜD poskytují mezinárodní akreditované certifikační orgány služby pro různé systémy řízení. Máme rozsáhle zkušenosti s auditem a certifikaci široké škály mezinárodně uznávaných manažerských systémů. Pomůžeme vám identifikovat příležitosti a minimalizovat potenciální rizika.

Základní informace | Finanční kontrola | Ministerstvo financí ČR

www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/kontrola-verejnych …

Finanční kontrola v České republice se skládá z řídicích a kontrolních mechanismů seskupených do 3 subsystémů: veřejnosprávní kontrola, která je vykonávána kontrolními orgány podle ustanovení § 7 až 10 zákona o finanční kontrole; kontrola vykonávaná podle mezinárodních smluv, kterou vykonávají mezinárodní ...

Jaký je rozdíl mezi interním a externím auditem? | Blog CeMS

www.cems-cz.com/blog/349-jaky-je-rozdil-mezi-int …

Norma ISO 19011: 2018 definuje audit jako systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získávání důkazů auditu a jejich objektivního hodnocení, aby se určil rozsah, v jakém se plní kritéria auditu. Interní audity jsou prováděny týmem kompetentních interních auditorů přičemž proces řízení interních auditů ve ...

EUR-Lex - 32012L0027 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT

Document 32012L0027. Share. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES Text s významom pre EHP.