Poradenstvo v oblasti ADR • okr. Ružomberok a okolie

AUTO EDU, s.r.o.

AUTO EDU, s.r.o.

Nabídka výcviku řidičů k řízení motorových vozidel v rozsahu oprávnění B a D, zkušební komisař řidičů manipulačních vozíků, bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici (ADR) pověřen MD ČR, lektor ADR pro školení osob podílejících se …

VIKRA služby s.r.o.

Poskytujeme odbornou poradenskou činnost a konzultace v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti. Nabízíme kurzy požární ochrany a bezpečnosti práce pro zaměstnance i odpovědné osoby.

BOLOGIS - bohumínská logistická společnost, s.r.o.

Poskytujeme poradenství v přepravě nebezpečných věcí v silniční, železniční a námořní přepravě. Odborné poradenství v oblasti přepravy nebezpečného materiálu dle norem ADR, RID, IMDG Code a IATA DGR. Nabízíme také školení ADR a RID.

Přeprava nebezpečných látek a věcí v režimu ADR | BOZP.cz

www.dokumentacebozp.cz/aktuality/adr-preprava-ne …

28. 2. 2018. Přeprava nebezpečných látek, věcí a předmětů vyžaduje speciální režim bezpečnosti. Tento režim je obecně známí pod zkratkou ADR. V této publikaci se dozvíte, co to ADR je, co jsou nebezpečné věci a jaké je jejich třídění, povíme si také něco o odpovědných osobách, povinnostech přepravce ...

Poradenství v oblasti ADR • Firmy.cz

www.firmy.cz/Vse-pro-firmy/Sluzby-pro-firmy/Pora …

Martin Walter. Ryneček 131, Příbram III. Externí bezpečnostní poradce ADR a RID nabízí poradenství a komplexní služby v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici a po železnici. Poskytujeme vstupní zjišťující audit společnosti, kontrolní činnost, vypracování výroční zprávy, školení osob podílející se na ...

Silniční zákon mění povinnosti v oblasti ADR - Envigroup

www.envigroup.cz/silnicni-zakon-meni-povinnosti- …

Silniční zákon mění povinnosti v oblasti ADR - přepravy nebezpečných věcí. Novela zákona o silniční dopravě č. 111/1994 mění povinnosti při přepravě nebezpečných věcí podle Dohody ADR. Upravují se povinnosti odesílatelů, dopravců, příjemců a řidičů. 27. březen 2020.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - ADR | MPO

www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-re …

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) zakotvuje systém tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (také ADR – alternative dispute resolution). Jedná se o metodu řešení sporů bez zapojení soudů. Spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v ...

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

www.coi.cz/informace-o-adr

Další informace o ADR. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici v zákoně o ochraně spotřebitele, Pravidlech ADR, v sekci často kladené otázky a na stránce Stanoviska ADR. Informace o mimosoudním řešení přeshraničních spotřebitelských sporů v EU. Pravidla ADR účinná do 9. 1. 2022.

Modelování havárie s únikem nebezpečných látek

digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/47613/pr …

pravě nebezpečných věcí (dále v textu ADR). Veškerá legislativa v o oblasti ADR se v prů-běhu času mění a upravuje dle nových požadavků na bezpečnost přepravy nebezpečných látek. Dále se pak setkáváme s mezinárodním řádem, který určuje podmínky v přepravě ne-bezpečných věcí na železnici (dále v textu RID).

Právnici, právne služby Ružomberok (51 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/pravnici-pravne-sluzby/ruzom …

Slovensko Žilinský kraj Právnici, právne služby - Ružomberok. 1 - 25 z celkom 51 výsledkov Zoradiť podľa: JUDr. Dagmar Bradiak Mihoková - advokát. Pridať hodnotenie. Právne poradenstvo. Advokátske služby - občianskoprávne zmluvy, kúpne zmluvy, zmluvy o prevode nehnuteľností. Pracovné právo. Správne právo.

ADR - Poradenstvo v oblasti prepravy nebezpečných vecí

www.proservis.sk/adr-poradenstvo-v-oblasti-prepr …

Súlad s legislatívnymi požiadavkami pri preprave nebezpečných vecí. Poradenstvo: vypracovanie dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia (Bezpečnostný plán, Výročná správa, Hlásenie v prípade mimoriadnej udalosti a pod.) Školenie zamestnancov zúčastnených na preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou (bod 8.2.3. dohody ...

Poradenství v oblasti ADR • Mapy.cz

mapy.cz

1 hodnocení. Poradenské služby. Nad statkem 177, Praha-Újezd - Újezd u Průhonic, Česko. 702 144 230 Web. Otevřeno dnes do 16.

Efektivní doprava a plánování | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

www.cdv.cz/efektivni-doprava-a-planovani

Školení v oblasti silniční kontroly (sociální předpisy + ADR) Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. bylo zpracovatelem anebo se podílelo na zpracování několika metodik pro oblasti kontroly dodržování sociálních předpisů, odhalování podvodů s tachografy a přepravy nebezpečných věcí.

O nás - Energetika Ružomberok - služby a poradenstvo v energetike ...

www.energetika.sk

O nás. Naša spoločnosť ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r. o. bola založená v roku 2003, s cieľom ponúkať kvalitné služby v oblasti energetiky priemyselných podnikov. Už pätnásť rokov budujeme naše hodnoty, ktorými sú trvalé poskytovanie kvalitných produktov a služieb, spokojnosť a udržanie si klienta, pričom neustále myslíme na našu najväčšiu hodnotu ...

Poradenství v oblasti ADR Hradec Králové provozovna • Firmy.cz

www.firmy.cz/Vse-pro-firmy/Sluzby-pro-firmy/Pora …

Čechovská 112, Příbram VIII. Externí bezpečnostní poradce ADR a RID nabízí poradenství a komplexní služby v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici a po železnici. Poskytujeme vstupní zjišťující audit společnosti, kontrolní činnost, vypracování výroční zprávy, školení osob podílející se na přepravě.

Poradenství v oblasti ADR Karlovarský kraj - Firmy.cz

www.firmy.cz/Vse-pro-firmy/Sluzby-pro-firmy/Pora …

SAFENESS s.r.o. Jsme přední česká společnost poskytující komplexní služby v oblasti přepravy nebezpečných věcí. Externí bezpečnostní poradenství a všechna předepsaná školení zajišťujeme pro přepravy po silnici (ADR), vnitrozemských vodních cestách (ADN), železnici (RID), i moři (IMDG-Code).

Poradenství v oblasti ADR Hradec Králové provozovna • Firmy.cz

www.firmy.cz/Vse-pro-firmy/Sluzby-pro-firmy/Pora …

Vrchlického 772, Bohumín, Nový Bohumín. Poskytujeme odborné poradenství při přepravě nebezpečných věcí po silnici dle předpisu ADR, po železnici dle předpisu RID, po moři dle předpisu IMDG Code a při letecké přepravě nebezpečných věcí dle předpisů IATA. Zajišťujeme výkon funkce externího bezpečnostního poradce ...

Poradenství v oblasti ADR Žamberk • Firmy.cz

www.firmy.cz/Vse-pro-firmy/Sluzby-pro-firmy/Pora …

Čechovská 112, Příbram VIII. Externí bezpečnostní poradce ADR a RID nabízí poradenství a komplexní služby v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici a po železnici. Poskytujeme vstupní zjišťující audit společnosti, kontrolní činnost, vypracování výroční zprávy, školení osob podílející se na přepravě.

Poradenství v oblasti ADR Žamberk • Firmy.cz

www.firmy.cz/Vse-pro-firmy/Sluzby-pro-firmy/Pora …

SAFENESS s.r.o. Jsme přední česká společnost poskytující komplexní služby v oblasti přepravy nebezpečných věcí. Externí bezpečnostní poradenství a všechna předepsaná školení zajišťujeme pro přepravy po silnici (ADR), vnitrozemských vodních cestách (ADN), železnici (RID), i moři (IMDG-Code).

Poradenství v oblasti ADR Karlovarský kraj - Firmy.cz

www.firmy.cz/Vse-pro-firmy/Sluzby-pro-firmy/Pora …

Martin Walter. Čechovská 112, Příbram VIII. Externí bezpečnostní poradce ADR a RID nabízí poradenství a komplexní služby v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici a po železnici. Poskytujeme vstupní zjišťující audit společnosti, kontrolní činnost, vypracování výroční zprávy, školení osob podílející se ...

Chemické poradenstvo | EKO ADR

www.ekoadr.cz/chemicke-poradenstvi

Chemické poradenstvo . Chemické poradenství. kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a směsí na trh pro výrobce, dovozce a distributory ... Vážení, Prostřednictvím internetu vám představujeme společnost EKO-ADR, která vznikla v roce 2003. Působ...