Oddelenia centrálnej sterilizácie • okr. Ružomberok a okolie

Detské oddelenie - Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

nsplm.sk/detske-oddelenie

Detské oddelenie vzniklo v roku 1946 ako súčasť interného oddelenia s 8 lôžkami. V roku 1948 sa osamostatnilo a bolo umiestnené do podkrovných priestorov kde bolo neskôr kožné oddelenie. Naše oddelenie poskytuje zdravotnícku starostlivosť o deti a dorast od narodenia do 19 rokov. zdravotnícku starostlivosť poskytuje 8 lekárov ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie - www.ousa.sk

www.ousa.sk/sk/klienti-a-pacienti/ostatne-oddele …

Oddelenie centrálnej sterilizácie zabezpečuje proces prípravy sterilných zdravotníckych pomôcok na opakované použitie pre oddelenia a ambulancie ústavu. Pracovníci oddelenia vykonávajú zber dekontaminovaných zdravotníckych pomôcok, ich odvoz v prepravných boxoch na Oddelenie centrálnej sterilizácie Národného onkologického ...

Pracoviská | Národný onkologický ústav (NOÚ) - nou.sk

www.nou.sk/pracoviska

Pneumologicko – endoskopické ambulancie I., II. Kliniky a oddelenia. Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ. II. Onkologická klinika LFUK a NOÚ | Klinika klinickej onkológie SZU a NOÚ. Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ. Rádiologické oddelenie. Pokyny pred vyšetrením na jednotlivých pracoviskách.

Oddelenie centrálnej sterilizácie | Národný ústav detských chorôb

nudch.eu/oddelenia/oddelenie-centralnej-steriliz …

ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE (OCS) PhDr. Yveta Béressová, vedúca sestra Tel: +421 2 59371 892, e-mail: yveta.beressova@nudch.eu Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) na základe poznatkov z epidemiológie, mikrobiológie, fyziky, chémie i samotného charakteru a použitia zdravotníckej pomôcky v liečebno – preventívnej starostlivosti zabezpečuje ich sterilizáciu a ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie | Nemocnica AGEL Komárno

nemocnicakomarno.agel.sk/pracoviska/oddelenia/cs …

Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) sa zaoberá dekontamináciou, dezinfekciou a sterilizáciou chirurgických nástrojov, nástrojových setov, operačnej bielizne, operačných rukavíc, gumoviek, obväzového materiálu, termolabilného zdravotníckeho materiálu, špeciálnou technikou a zdravotníkmi na túto prácu špeciálne vyškolenými.

Urológia - Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

nsplm.sk/urologia-2

Oddelenie centrálnej sterilizácie; Oddelenie laboratórnej medicíny. Úsek hematológie a transfuziológie; ... Urologické oddelenie bolo zrušené k 31.3.2011, od 1.4.2011 funguje ako JZS – jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore urológia. ... Ružomberok aj Oravy. Operačné dni. Pondelok:

Zrekonštruované priestory Oddelenia centrálnej sterilizácie

www.nspnz.sk/2022/03/10/zrekonstruovane-priestor …

Priestory a služby Oddelenia centrálnej sterilizácie boli v roku 2021 pozastavené z dôvodu jej rekonštrukcie. S potešením môžeme oznámiť, že v týchto dňoch Oddelenie centrálnej sterilizácie už v plnom rozsahu poskytuje svoje služby. „Veľmi sa tešíme tejto zmene, ktorá prinesie zefektívnenie práce a…

Oddelenie centrálnej sterilizácie | Národný onkologický ústav (NOÚ)

www.nou.sk/oddelenie-centralnej-sterilizacie

PROFIL PRACOVISKA. Oddelenie centrálnej sterilizácie zabezpečuje dekontamináciu, predsterilizačnú prípravu a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky používanej v rámci zdravotnej starostlivosti v NOÚ, pri ktorej je využívaná vysoko špecializovaná prístrojová technika a zdravotnícki pracovníci sú na túto ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie - nusch.sk

nusch.sk/sk/oddelenie-centralnej-sterilizacie

PharmDr. Jana Kubíková, PhD., MBA primárka Oddelenia centrálnej sterilizácie Mgr. Marian Petríček, vedúca sestra Oddelenia centrálnej sterilizácie Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) má na starosti prípravu sterilných zdravotníckych pomôcok, dezinfikovanie zdravotníckych pomôcok opakovane používaných v liečebno-preventívnej starostlivosti pre všetky zložky ...

Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie

www.procare.sk/oddelenie/oddelenie-centralnych-o …

ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE. Tel. 031/ 783 3481. Oddelenie Centrálnej sterilizácie v Nemocnici Sv. Lukáša v Galante od roku 1981 poskytuje zdravotnícke výkony sterilizácie a inej dekontaminácie. V základnom spektre svojej činnosti sa OCS opieralo o vôbec prvú koncepciu odboru zo začiatku roku 1981, ktorej základnou ...

Personál - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Oddelenie centrálnej sterilizácie a dekontaminácie; Oddelenie nukleárnej medicíny; ... rehabilitačné lôžkové oddelenie » Personál. Fyziatricko – rehabilitačné lôžkové oddelenie. O nás. ... SZŠ Poprad, špecializačné štúdium Bratislava, KU Ružomberok :

Oddelenie centrálnej sterilizácie - Fakultná Nemocnica Trnava

fntt.sk/oddelenia/oddelenie-centralnej-steriliza …

Oddelenia Oddelenie centrálnej sterilizácie Oddelenie centrálnej sterilizácie je umiestnené na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín. Výťahmi je spojené s Centrálnymi operačnými sálami. Oddelenie centrálnej sterilizácie je vybavené modernou technikou: prekladacie umývačky nástrojov, ultrazvuková umývačka nástrojov, parný, formaldehydový a plazmový sterilizátor ...

Centrálna sterilizácia to – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/centralna-sterilizacia- …

O oddelení. Oddelenie centrálnej sterilizácie je začlenené medzi spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Oddelenie centrálnej sterilizácie je umiestnené v komplementoch pavilónu LP 180 na prízemí, a to v spojovacej chodbe LP 240-LP180. Má samostatný vchod (vstup je bezbariérový), cez ...

Oddelenie centrálnej sterilizácie | Univerzitná nemocnica Bratislava

www.unb.sk/212-sk/oddelenie-centralnej-steriliza …

Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) vzniklo v roku 1997 ako súčasť Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. • zabezpečuje pre oddelenia nemocnice presne vymedzený okruh sterilného zdravotníckeho materiálu, nástrojov a zdravotníckych pomôcok, • poskytuje kompletnú predsterilizačnú prípravu, • vykonáva ...

Personál - Nemocnica Poprad, a. s.

www.nemocnicapp.sk

Oddelenie centrálnej sterilizácie a dekontaminácie; Oddelenie nukleárnej medicíny; ... Olomouc, Praha, Brno, Hradec Králové, Ružomberok, Utrecht, Amsterdam. Absolvoval operačné kurzy v chirurgii stredného ucha, endonazálnej funkčnej chirurgii nosa a PND, chirurgii slinných žliaz, štítnej žľazy.

Centrálna sterilizácia | Nemocnica AGEL Košice-Šaca

nemocnicakosicesaca.agel.sk/pracoviska/nelozkova …

Oddelenie centrálnej sterilizácie zabezpečuje a vykonáva sterilizáciu zdravotníckeho materiálu, podľa potrieb jednotlivých zložiek primárnej, sekundárnej a následnej liečebnej starostlivosti. ... Profesionálnym prístupom k práci a zodpovednosťou, sa pracovníci centrálnej sterilizácie významne podieľajú na prevencii ...

Urológia - Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

nsplm.sk/jzs-urologicka

Oddelenie centrálnej sterilizácie; Oddelenie laboratórnej medicíny. Úsek hematológie a transfuziológie; Úsek klinickej biochémie; ... Ružomberok aj Oravy. Operačné dni sú: pondelok a štvrtok. Urologická ambulancia: 7.00 – 13.00 (utorok, streda, piatok) 11.00 – 13.00 (štvrtok)

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie - Nemocnica s poliklinikou ...

nsplm.sk/fyziatricko-rehabilitacne-oddelenie

klasická a reflexná masáž, manuálna lymfodrenáž. V rámci nadštandardnej starostlivosti po predchádzajúcej konzultácii s lekárom je možnosť poskytovania procedúr nad limit určený za priamu platbu. Cena je stanovená v cenníku výkonov a služieb fyziatricko-rehabilitačného oddelenia na webovej stránke nemocnice www.nsplm.sk.

MUDr. Helena Kuchtová | Nemocnica AGEL Komárno

nemocnicakomarno.agel.sk/zamestnanci-nemocnice/c …

Zamestnanci nemocnice Oddelenie centrálnej sterilizácie MUDr. Helena Kuchtová. MUDr. Helena Kuchtová. vedúci lekár oddelenia centrálnej sterilizácie. 35/ 7909 572: kuchtova.helena@nko.agel.sk: Späť ...

553/2007 Z.z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/553/v …

Menený: 192/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia. Číslo: