Vodná záchranná služba

MS VZS ČČK Bruntál

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.

Místní skupina vodní záchranné služby Českého červeného kříže Krnov II

Poskytování preventivně záchranářské činnosti a předlékařské první pomoci na vodních lokalitách.